Prosimy o dokładne wypełnienie formularza, gdyż będzie on podstawą do zaproszenia na rozmowę.

Pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione!
Należy dołączyć zdjęcie w formacie .GIF lub .JPG

Można dołączyć portfolio w formie archiwum .ZIP
w odpowiednich polach.

Wypełnienie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez wysyłającego CV na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w bazie danych PND Futura zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 roku.

Informujemy również, że osoba wysyłająca swoje CV ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania.
STANOWISKO

dotyczy stanowiska: *

DANE OSOBOWE

imię: *
nazwisko: *
data urodzenia: *
   
Zdjęcie: *
 

Pamiętaj aby nazwa zdjęcia zawierała Twoje nazwisko!

Zdjęcie nie może przekraczać 120 kb i musi być zapisane w formacie graficznym .jpg lub .gif . Nazwa zdjęcia powinna zawierać nazwisko nadawcy (bez polskich liter, spacji i znaków specjalnych).


DANE TELEADRESOWE

kod pocztowy: *
miejscowość: *
ulica: *
   
nr kierunkowy:
numer telefonu:
telefon komórkowy:
e-mail: *
  * należy podać chociaż jeden numer telefonu i adres e-mail

WYKSZTAŁCENIE

wykształcenie:
   
  wyższa uczelnia / szkoła pomaturalna
nazwa szkoły
lub uczelni:
wydział / kierunek:
okres nauki:
temat pracy magisterskiej lub dyplomowej:
średnia ocen:
   

SZKOLENIA, SPECJALIZACJE

tematy szkoleń:
prowadzący
lub organizatorzy:

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

całkowity okres pracy we wszystkich firmach:
lat
  FIRMA 1
nazwa firmy:
okres pracy:
od r. do r.
stanowisko:
obowiązki:
powody zmiany pracy:
  FIRMA 2
nazwa firmy:
okres pracy:
od r. do r.
stanowisko:
obowiązki:
powody zmiany pracy:
   
  INNE FIRMY
nazwy firm:
obowiązki:

SUKCESY ZAWODOWE

ważniejsze sukcesy zawodowe:

INFORMACJE DODATKOWE

zainteresowania:
podaj najważniejsze powody, dla których chcesz podjąć pracę na tym stanowisku w naszej agencji?
jakie doświadczenia
i umiejętności możesz wnieść do naszej agencji reklamowej?
   
czy posiadasz prawo jazdy?
tak
nie
ilość kilometrów przejechanych
w ubiegłym roku:
km

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

język angielski:
język niemiecki:
język francuski:
inny:

DOROBEK ZAWODOWY

załącz swoje prace:
 

Pamiętaj aby nazwa pliku z pracami zawierała Twoje nazwisko!

Prace powinny być spakowane archiwizerem ZIP, a ich wielkość nie powinna przekraczać 1.5 MB. Nazwa archiwum z pracami powinna zawierać nazwisko nadawcy (bez polskich liter, spacji i znaków specjalnych).


WARUNKI PRACY

   
oczekiwania finansowe:
PLN netto